Hofvijver 177 5223 MC 's-Hertogenbosch petra@bewustrisicomanagement.nl +31 6 28301787

Risicomanagement in de zorg | Bewust

Referenties en publicaties

Referenties


Bewust Risicomanagement heeft de volgende opdrachten uitgevoerd bij diverse organisaties in de zorgsector:

Ondersteuning implementatie integraal risicomanagement – Stichting Opella (feb. 2020 – heden)
Ondersteuning en advisering van de risicofunctionaris bij het implementeren van integraal risicomanagement.

Advisering Interne Audit Dienst – Zorgverzekeraar Coöperatie Eno U.A. (jan. 2020)
Advisering in het voldoen aan de IIA-kwaliteitsstandaarden en ondersteuning bij het actualiseren van het audithandboek.

Doorontwikkeling controlegebouw 2.0 – Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (juli 2018 – juni 2019)
Implementatie van het eerder opgestelde verbeterplan. Hierdoor is de interne beheersing van diverse operationele processen geoptimaliseerd.

Analyse controlegebouw 2.0 – Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (november 2017 – juni 2018)
Analyseren van het controlegebouw en opstellen van een verbeterplan opgesteld om dit controlegebouw efficiënter en effectiever te maken.

Risk based auditplan 2018 – Eno Zorgverzekeraar (september 2017)
Opstellen van het risicogebaseerde auditplan voor 2018.

Professionalisering Interne Audit Dienst – Eno Zorgverzekeraar (mei – juli 2017)
Ondersteuning van de manager van de Interne Audit Dienst met het professionaliseren van de afdeling. Hiertoe heb ik onder andere het risk based auditplan voor 2017 uitgewerkt, het auditstatuut herzien en een kwaliteitshandboek opgesteld.

Risicomanagement en interne beheersing – Koninklijke Visio (oktober 2016 – april 2017)
Verbeteren van de interne beheersing. De oorspronkelijke opdracht was adviseren over aanpassing van de rol en taakopdracht van de afdeling Internal Audit. Al snel werd duidelijk dat er meer behoefte was aan begeleiding en ondersteuning bij het verbeteren van de interne beheersing. En niet aan een auditafdeling die de interne beheersing toetst. Samen met de opdrachtgever werd besloten de opdracht aan te passen naar advies voor het verder verbeteren van het risicomanagement.
Ik heb hiervoor op basis van een analyse van de huidige situatie en een stakeholderanalyse een aantal scenario’s uitgewerkt en het door de Raad van Bestuur gekozen scenario omgezet in een implementatieplan. Visio gaat hiermee aan de slag voor een effectievere en efficiëntere interne beheersing!


Publicaties

Petra van den Boorn heeft de volgende boeken en artikelen gepubliceerd: