Hofvijver 177 5223 MC 's-Hertogenbosch petra@bewustrisicomanagement.nl +31 6 28301787

Risicomanagement in de zorg | Bewust

Wat kan Bewust Risicomanagement voor u betekenen?


Inrichten integraal risicomanagement

Wilt u risicomanagement integraal aanpakken in uw zorg organisatie? Bewust risico’s nemen in plaats van ze onbewust te lopen? Uw organisatie (of een specifiek proces) ‘in control’ krijgen? Een risico-inventarisatie uitvoeren? Vraag Bewust Risicomanagement om advies.

Bewust Risicomanagement gaat u niet vertellen welke risico’s zich kunnen voordoen in uw organisatie. Dat weten management en medewerkers van uw organisatie immers zelf het beste. Wel helpen wij u om deze risico’s goed in kaart te brengen, een inschatting te maken van de kans dat een gebeurtenis zich voordoet en het inschatten van de impact van zo’n gebeurtenis. Ook helpen wij u om de getroffen beheersmaatregelen te inventariseren en samen met u te bepalen welke maatregelen er eventueel nog getroffen moeten worden.

Bewust risico's nemen in plaats van ze onbewust te lopen.

Het implementeren van de juiste beheersmaatregelen is nog geen garantie voor effectief risicomanagement. Daarvoor is het nodig om periodiek vast te stellen of de getroffen maatregelen ook doen wat ze moeten doen. Ook daarover kan Bewust Risicomanagement u uitstekend adviseren. Voor de meeste managers is het immers geen dagelijkse kost om dergelijke toetsingen uit te voeren. Advies en begeleiding hierbij zorgt ervoor dat managers dit niet ervaren als ‘een moetje’ maar als een extra waarborg dat zij hun proces daadwerkelijk ‘in de grip’ hebben.

Neem vrijblijvend contact op!


Verbeteren bestaand risicomanagement

Merkt u dat het risicomanagement in uw organisatie alleen nog maar draait om procedures en checklists? Heeft u het gevoel dat de balans in uw organisatie is doorgeslagen van vertrouwen naar wantrouwen en controle achteraf? Heeft u de beheersmaatregelen in uw proces inzichtelijk, maar moeite met het vaststellen van de effectiviteit ervan ?

Bewust Risicomanagement kan u helpen met deze vraagstukken. Wij adviseren u over het juiste evenwicht tussen procedures en checklists enerzijds, en de intrinsieke motivatie van medewerkers om de juiste dingen te doen anderzijds. Wij adviseren u over het bereiken van de juiste balans tussen vertrouwen en controle. En wij begeleiden u bij het toetsen van de effectieve werking van uw beheersmaatregelen.

Neem vrijblijvend contact op!


Overige diensten

Bewust kan u ook van dienst zijn met compliance vraagstukken in uw zorg organisatie.

Effectief risicomanagement is één van de pijlers van ‘good governance’ (goed bestuur). Andere belangrijke pijlers zijn Compliance (het voldoen aan wet- en regelgeving) en Audit. Ook op deze terreinen kan Bewust Risicomanagement u uitstekend adviseren. Neem vrijblijvend contact op voor nadere informatie.